An regular image

Nr 13. Bekämpa klimatförändringarna

Nr 13. Bekämpa klimatförändringarna

Nr 13. Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett direkt hot mot vinterskidsporten. Att genomföra internationella evenemang sliter i sin tur på klimatet om arrangemangen genomförs på samma sätt som de alltid gjort. Det vill Ski Tour 2020 ändra på.

Genom att hitta alternativa lösningar och göra saker på ett nytt sätt kan vi effektivt minska tourens klimatavtryck. Eftersom det är första gången som touren genomförs är det svårt att mäta effekterna av de åtgärder som vidtas.

Men vi vet att det vi gör kommer att ha effekt. Genom att göra det obligatoriskt att åka tåg mellan tävlingarna och genom att sätta upp nya riktlinjer för hur vi genomför tävlingarna kommer vi att drastiskt minska Ski Tour 2020s effekter på klimatet och närmiljön.

Så ska Ski Tour 2020 minska evenemangets klimatavtryck

>> Det är obligatoriskt för deltagarna i Ski Tour 2020 att åka tåg mellan etapperna. Den som inte vill åka tåg kommer inte att få delta i nästa etapp.

>> Genom samarbetet med Ski Tour 2020s huvudsamarbetspartner Vy får Ski Tour 2020 möjligheten att i största möjliga mån använda kollektivtrafik för persontransport och eventuellt viss godstransport.

>> Vi minimerar antalet maskiner, t.ex. skotrar och pistmaskiner, som drivs med fossila drivmedel. Detta sker dels genom att minska antalet och dels genom att delar av maskinparken drivs av biodiesel i form av HVO100.

>> Snow on Tour – I samband med Ski Tour 2020 bjuder Peak innovation och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet in till ett tvådelat seminarium för att förmedla det senaste inom snöforskning och innovation. Klimatförändringar och en stigande temperatur i atmosfären innebär stora utmaningar för skidsporten och det krävs ny kunskap och innovation för att snön ska räcka till. Därför samlas nu forskare, aktörer och representanter från skiddestinationer under samma tak för att för at sprida ny kunskap och innovation. Seminariet hålls i Östersund 14 februari samt Trondheim 21 februari.

>> Genom Vattenfall, Ski Tour 2020s Smart Energy Partner, finns tillgång till laddstationer för fordon och laddstationer för batterier som laddas när nätet har hög kapacitet och batterierna används då när nätet har låg kapacitet.

>> Ski Tour 2020 har ett nära samarbete med partners för att minska antalet transporter, för att underlätta gemensamma transporter och för att främja samarbete mellan partners i fråga om gemensamma åtgärder, till exempel klimatkompensation.

>> Vår partner Scandic, som i Östersund och Trondheim tillhandahåller hotell för åkare och team, har vidtagit många åtgärder för att bli mer klimatsmarta. Till exempel har de vattensparande toaletter och duschar, de har tagit bort de små tvål- och duschförpackningarna till förmån för stora förpackningar som återanvänds och de var först med “häng upp handduken”. Det finns också laddstationer för elbilar i anslutning till hotellen och räddar överbliven mat genom Karma-appen.

>> Ski Tour 2020 dokumenterar och kommunicerar sina hållbarhetsåtgärder för att inspirera skidvärlden till att bli mer klimatsmart. Genom att till exempel använda tåg och buss före andra transportmedel kan skidvärlden minska sitt gemensamma klimatavtryck.

>> Det sista stoppet på världscuptouren innan Ski Tour 2020 är Falun. Ski Tour 2020 arbetar för att åkarna och teamen ska åka gemensam buss till Östersund.

>> Ski Tour 2020 arbetar för att minimera antalet engångsartiklar.

>> Ski Tour 2020 erbjuder väl utbyggd källsortering på arenorna.

Så står det i FNs globala mål för hållbar utveckling

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.