När vi möts skapas de bra idéerna - Partners går samman för att lyfta Ski Tour 2020

Partners lyfter Ski Tour 2020

Samarbete är centralt för Ski Tour 2020. Och det gäller inte bara det historiska samarbetet mellan två konkurrerande skidnationer i form av svenska och norska skidförbundet. Under tisdagen möttes våra partners i Oslo för att diskutera hur de också kan samarbeta med varandra för att lyfta Ski Tour 2020.

– Utan våra partners hade det aldrig varit möjligt att genomföra Ski Tour 2020. Touren är ett historiskt samarbete mellan två länder, Sverige och Norge, som är vana att kämpa mot varandra och touren ger möjlighet för våra partners att skapa helt nya samarbeten, säger Guri Hetland, VD för Tour 2020 AB.

Under tisdagen träffades tourbolagets partners, en blandning av verksamheter från främst Sverige och Norge, på huvudsamarbetspartnern Vys kontor i Oslo för att möta både varandra och en del av teamet bakom Ski Tour 2020. Dagen började med att lära känna varandra, tourbolaget och alla partners organisationer. Därefter följde gemensamma diskussioner om hur partners, med sina olika verksamheter, kan samarbeta för att lyfta Ski Tour 2020 och sina egna verksamheter, inte minst i fråga om hållbarhet.

”Det är väldigt nyttigt att träffa alla och höra allas idéer för Ski Tour 2020 och dessutom diskutera vad vi kan göra tillsammans. Genom att träffas har vi fått lära oss mer om de andras hållbarhetsarbete och det är naturligt för oss att bidra till det goda arbete som Ski Tour 2020 gör. Genom att samarbeta kan vi både lyfta våra egna varumärken och bland annat bidra till tourens hållbarhetsarbete” - Ski Tour 2020 partners.

De som deltog i partnermötet kommer från vitt skilda verksamheter men hittar fortfarande gemensam grund för samarbete. Diskussionerna väckte tankar och idéer om hur alla kan samarbeta för att minska transporter av material, om klimatkompensation, medvetandegörande av jämlikhet och mycket mer som alla partners kan samverka om. Många idéer väcktes också kring hur alla gemensamt kan bidra till FNs globala utvecklingsmål som Ski Tour 2020 inspireras av.

– Att sitta ner och diskutera vad var och en vill göra i samarbete med Ski Tour 2020 och vad de kan bidra med till FNs globala mål är nyttigt för både våra partners och de som jobbar med touren. Det kommer så många bra idéer och det ger en möjlighet för oss och våra partners att göra något som finns kvar även efter att touren är över, säger Patrik Svärd, partneransvarig för Ski Tour 2020.

Detta är Ski Tour 2020s officiella partners:

Vy, Obos Sverige och Obos Norge, Le Gruyére AOP, Vattenfall, Riis Bilglass, Scandic, Coop och Audi.

Har du frågor?

Kontakta Patrik Svärd:

patrik@highhope.se

+46 702293569

Patrik Svärd

patrik@highhope.se